Leerdoelen en beoordeling
WPL-A - Rozendaal

Meer grip op leerdoelen

Momenteel ervaar ik nog moeite met het opstellen van de juiste leerdoelen, voor kwartiel 4 ga ik op zoek naar een vorm die voor mij goed werkbaar is om hierdoor beter mijn ontwikkeling vast te leggen en te reflecteren.
Hiervoor wil ik steeds een onderscheid maken in pedagogische bekwaamheid, vakdidactisch bekwaamheid en vakinhoudelijke bekwaamheid.
Per onderdeel stel ik een leerdoel op uit de leerdoelen werkplekleren deze verwerk ik in mijn aangepaste format ontwikkelingsformulier. In dit formulier staan de doelen SMART uitgewerkt en wordt gereflecteerd met het reflectiemodel van gibbs.
Zo heb ik steeds drie concrete doelen  voor ogen die ik wil ontwikkelen.

Ontwikkelingsportfolio Benjamin Baars